Система якості

Метою Приватного підприємства «Енергомаш» є підвищення рівня промислової безпеки та безпечності умов праці підприємств заявників.

Для виконання цієї мети керівництво ПП «Енергомаш» приймає на себе зобов’язання надавати споживачам якісні послуги у відповідності з чинними нормативно-правовими актами з охорони праці та промислової безпеки, чому сприяє функціонування на підприємстві системи управління якістю починаючи з 2005 року відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009

Керівництво ПП «Енергомаш» всебічно підтримує пропозиції та ідеї працівників, спрямовані на розвиток і поліпшення системи управління якістю, здійснює постійний і дієвий контроль функціонування всіх процесів, забезпечує підвищення кваліфікації персоналу, стимулює поліпшення якості послуг, що надаються, забезпечує підприємство всіма необхідними ресурсами для досягнення запланованих результатів і підвищення ефективності системи управління якості.

Для виконання зобов’язань щодо надання послуг, незмінно високої якості, керівництво ПП «Енергмаш» висуває до працівників підприємства наступні вимоги:

  • систематичне вивчення та аналіз потреб споживачів шляхом їх опитування відповідальними посадовими особами;

  • надання послуг відповідної якості;

  • постійне удосконалення процесів надання послуг;

  • забезпечення чітко налагодженого контролю за наданням послуг.

Кожен працівник ПП «Енергомаш» персонально відповідає за забезпечення якості своєї діяльності. Він зобов’язаний дотримуватись діючих правил, виявляти невідповідності й усувати причини їх виникнення, вносити пропозиції щодо поліпшення процесів надання послуг, здійснювати самоконтроль та підвищувати рівень своїх професійних знань.

Ми робимо все необхідне для досягнення нашої мети.