Проведення робіт

Первинному технічному огляду підлягає устаткування перед введенням в експлуатацію.

Періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

Позачерговий технічний огляд проводиться у разі:

 • введення устаткування в експлуатацію після ремонту, реконструкції або

модернізації;

 • перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

 • демонтажу та встановлення на новому місці;

 • закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт,

що не використовувались під час експертного обстеження);

 • експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного

або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

 • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією

природного чи техногенного характеру, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, позачерговий технічний огляд устаткування проводиться за наявності позитивного висновку експертного обстеження.

Експертне обстеження устаткування проводиться у разі:

 • закінчення граничного строку експлуатації;
 • реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це обумовлено

нормативно-правовими актами з охорони праці;

 • аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією

природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

 • виявлення під час проведення технічного огляду зносу (механічного або

корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

 • в інших випадках експертне обстеження устаткування проводиться

відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

 

За результатами експертного обстеження експертною організацією можуть готуватися такі висновки:

 • продовження експлуатації устаткування згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами;
 • проведення ремонту устаткування;
 • проведення модернізації або реконструкції устаткування;
 • використання устаткування для іншого призначення;
 • виведення устаткування з експлуатації.