Порядок ціноутворення

Порядок розрахунку вартості робіт та послуг, які надаються ПП «Енергомаш»:

- на кожний вид послуг складається калькуляція;

- при складанні калькуляцій використовується норми часу і методика розрахунку норм часу, затверджені наказом №295 від 10.12.2007 р. Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Галузеві норми часу на проведення експертних робіт у сфері охорони праці та промисловій безпеці»;

- згідно облікової політики підприємства витрати розраховуються за фактичними даними року, що передує року виконання робіт;

- на послуги і роботи , які не представлені у вищезгаданій нормативній документації, норми часу встановлюються виходячи із затверджених технологічних карт на виконання відповідних робіт;

- Приватне підприємство знаходиться на загальній формі оподаткування до складу вартості робіт входить ПДВ.